REGULAMIN PRALNI

IPostanowienia ogólne

 1. Wykonawcą usługi prania dywanów jest firma Cleanex sc z siedzibą w Olsztynie, zwana w dalszej części regulaminu pralnią.
 2. Wszelkie roszczenia dotyczące usługi prania dywanów należy kierować do firmy Cleanex sc.
 3. Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

II. Warunki wykonania usługi

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest zgodne z prawdą podanie wszelkich niezbędnych informacji, zgodnie z zadawanymi pytaniami osoby przyjmującej zamówienie.
 2. Pralnia przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się je wykonać w sposób odpowiadający przeznaczeniu i dyspozycjom Klienta, według cennika.
 3. Pralnia ma prawo odmówić wykonania usługi.
 4. Pralnia nie odpowiada za rzeczy znajdujące się w dywanie.
 5. Pralnia nie gwarantuje 100% usunięcia przykrych zapachów:(np. mocz, wymiociny).
 6. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam, w szczególności z bejcy, rdzy, wosku, farb, tuszu, odbarwień, przebarwień od drewna, przebarwień pochodzenia spożywczego (napojów gazowanych, soków, wina), brązowych przebarwień na jucie, plam po kawie, herbacie lub zacieku po zalaniu oraz  innych silnych barwników (tanina, tłuszcze, napoje energetyzujące).
 7. Przy oddawaniu dywanu do punktu pośredniczącego lub pralni, klient zobowiązany jest poinformować obsługę o wszelkich nietypowych zabrudzeniach dywanu, takich jak mocz, wymiociny czy pleśń.
 8. Klient zobowiązany jest również do poinformowania obsługi o wcześniejszym ręcznym czyszczeniu dywanu (szczególnie w przypadku użycia środków czyszczących) oraz o ewentualnych uszkodzeniach.
 9. W miejscach intensywnego użytkowania frędzle mogą ulec zniszczeniu oraz zżółknąć.
 10. Dywany i chodniki po praniu mogą nieznacznie stracić sztywność, natomiast dywany wełniane prane po raz pierwszy mogą ulec niewielkiemu skurczeniu.
 11. Nowe dywany z wiskozy (sztuczny jedwab) na skutek czyszczenia mogą zmienić strukturę runa (zmiana odcienia, zesztywnienie włosa).
 12. Kilimy (bardzo cienkie dywany) mogą stracić kształty i wymiary.
 13. Na dywanach i chodnikach wykonanych z włókna polipropylenowego oraz dywanach typu shaggy w miejscach intensywnie użytkowanych mogą pozostać obszary o ciemniejszych odcieniach, będące wynikiem uszkodzenia runa w trakcie użytkowania.
 14. Pod wpływem światła, a zwłaszcza światła słonecznego, dywany blakną tracąc swój oryginalny kolor. Po dokładnym praniu różnice w kolorze ulegają uwydatnieniu.
 15. Opłata za usługę pobierana jest w całości przy odbiorze przedmiotu zlecenia. Wysokość opłaty określa cennik pralni.
 16. Pralnia nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia dywanów powstałe w trakcie wykonywania usługi z powodu ukrytych wad dostarczanych przedmiotów usługi.
 17. Pranie dywanu o wymiarach nie przekraczających 3 m2 liczone jest jak pranie dywanu o wymiarach 3 m2
 18. Usługa podklejania dywanu jest możliwa wyłącznie po czyszczeniu dywanu w firmie Cleanex sc.
 19. Wszystkie ceny podane na stronie cleanex-olsztyn.pl są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają podatek VAT. Rachunek wystawiany jest w chwili, gdy zamówienie jest zrealizowane i gotowe do wysyłki. Podane ceny prania nie zawierają kosztów odbioru i dostawy dywanów.

 

III. Odbiór i dostawa dywanów

 1. Termin wykonania usługi wynosi 7 dni.
 2. Pralnia zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu wykonania usługi.
 3. Dywany odbierane są i dostarczane transportem firmy Cleanex sc.
 4. Koszty odbioru i dostawy przedmiotu zamówienia ponosi Zamawiający.
 5. Jakość wykonanej usługi należy sprawdzić na miejscu w chwili odbioru.
 6. Klient jest zobowiązany odebrać dywan najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu upływu terminu odbioru. Po upływie tego terminu, pobierana jest od Klienta opłata składowa w wysokości 1 zł za dzień. Po upływie tego terminu wszelkie reklamację dotyczące wykonania usługi nie będą uwzględniane.
 7. W przypadku nie odebrania przez Klienta przedmiotu usługi w przeciągu 6 miesięcy od daty wystawienia kwitu zlecenia, przedmiot usługi przechodzi na własność firmy Cleanex sc.
 8. W przypadku powstania sporu między Klientem a Cleanex sc na skutek uszkodzenia lub zaginięcia przedmiotu zlecenia podstawą do wypłacenia odszkodowania jest paragon zakupu lub wycena oraz mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Reklamacje
 2. Wszystkie wykonywane usługi objęte są gwarancja.
 3. Firma Clęanex sc uwzględnia reklamację klienta do 48 godzin od momentu odbioru
 4. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest posiadanie poprawnie wypełnionego druku
  przyjęcia dywanu lub paragonu.
 5. Klient w ciągu 14  dni  od  złożenia  reklamacji  zostanie  poinformowany o  statusie
  Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni.
 6. Reklamacje można składać w siedzibie pralni Cleanex sc przy ul. Poprzecznej 11A lub
  droga mailową na adres [email protected]
 7. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty za usługę.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Właściciel Cleanex sc może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Cleanex sc.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Klienci podający swoje dane zamieszczane w formularzu zamówienia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ww. formularzu przez firmę Cleanex sc zgodnie o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 125)